5 feb 2018

Valg i borettslaget våren 2018

Valgkomitèen ber om forslag til tillitsvalgte til borettslaget i forbindelse med vårens generalforsamling. Forslag til tillitsvalgte bes sendt til valgkomitèen innen 12.februar på mailadresse: mohamed.adan@unox.no eller mhalsos@yahoo.no

Valgkomiteens oppgaver i Preståsen Borettslag
Valgkomiteens oppgave er å finne representanter som ønsker å stille til styreverv og innstille
disse til valg ved årets generalforsamling. Valgkomiteen arbeider uavhengig av styret, men
bør kontakte styremedlemmer som er på valg med forespørsel om de ønsker gjenvalg.

Valgkomiteens medlemmer er:
Magne Halsos Åslandhellinga 26
Mohamed Adan Yusuf Åslandhellinga 44

Følgende tillitsvalgte står på valg:

A) Valg av leder for 2 år
Leder Vidar Larsen Sisikveien 19

B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Følgende styremedlemmer står på valg:
Styremedlem Iren Hansen Åslandhellinga 102
Styremedlem Bashkim Idrizi Åslandhellinga 50

C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

Følgende varamedlemmer står på valg:
Varamedlem Geir Ryden Jensen Åslandhellinga 14
Varamedlem Steve Westerby Åslandhellinga 70

D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
E) Valg av valgkomité for 1 år

Om OBOS sin generalforsamling
Andelseiere i tilknyttede borettslag med 31 eller flere andelseiere, velger til OBOS’
generalforsamling hvert år en delegert med varamedlem for hver påbegynte 500. andelseier.
For å kunne velges som delegert til OBOS' generalforsamling er det en forutsetning at
borettslagets representant er andelseier i borettslaget. Der flere eier en andel sammen, vil
alle andelseiere være valgbare, men kun en av dem kan velges. Eierfellesskapet må være
registrert i OBOS.
Vi minner om at det å bli valgt som delegert til generalforsamlingen i OBOS er et personlig
verv. Den delegerte skal velges av andelseierne ved navns nevnelse og ikke i form av rollen
som leder eller nestleder. Vi ber valgkomiteen ta hensyn til dette ved forespørsel til vervet
som delegert til OBOS’ generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling
Siden forrige ekstraordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

STYRET
Leder Vidar Larsen Sisikveien 19
Styremedlem Tom Brekke Åslandhellinga 110
Styremedlem Christer Engelstad Åslandhellinga 40
Styremedlem Iren Hansen Åslandhellinga 102
Styremedlem Bashkim Idrizi Åslandhellinga 50
Varamedlem Geir Ryden Jensen Åslandhellinga 14
Varamedlem Steve Westerby Åslandhellinga 70

VALGKOMITEEN
Magne Halsos Åslandhellinga 26
Mohamed Adan Yusuf Åslandhellinga 44

BYGGEKOMITÉEN
Freddy Engelstad
Svein Besserudhagen
Jim Evensen

Forslag til tillitsvalgte bes sendt til valgkomitèen innen 12.februar på mailadresse:
mohamed.adan@unox.no eller mhalsos@yahoo.no