17 sep 2018

Rundskriv til beboerne i Preståsen borettslag september 2018

Byggekomiteens rapport Parkering Har du elbil, eller planlegger du å skaffe deg en? Varmeanlegget Søppelboder

Byggekomiteens rapport

Byggekomiteen har lagt fram sin rapport. Denne blir delt ut sammen med rundskrivet og legges ut pa borettslaget sine sider.

Etter at de konkluderte i sin rapport har det kommet fram nye opplysninger vedr skifte av panel i forbindelse med veggen i Å slandhellinga 12. Disse utredes nå og kan få betydning for konklusjonen i rapporten. Dette er klart i nær fremtid.

Pa tross av disse forbeholdene planlegges beboermøte den 9. oktober.

Her vil det legges fram utdyping av byggekomiteens konklusjon og hvorfor dette i dagens situasjon kan være en god løsning og de konsekvenser dette vil ha vedr husleie framover.

Parkering

Vi har som kjent byttet parkeringsselskap da det oppstod store problemer med selskapet Parkerings service. Vi så oss nødt til a bytte selskap til Østlandske parkering. Parkeringen skal skje på de premissene vi legger og ihht husordensreglene. Husk å melde inn reg nr ved bytte av bil og a registrere gjester/håndverkere på ostlandskeparkering.no her ligger «gjesteparkering» i headingen. Logg inn med preståen og passord 12345. Trykk start parkering og legg inn reg nr. Trykk deg fram til valgene for estimert tid og velg. Ved problemer ring servicetelefon 45684841. Se ogsa tidligere info sendt ut om dette og innlegget som ligger på nettsiden.

Har du elbil, eller planlegger du å skaffe deg en?

Ålle som skal eller har skaffet seg elbil, montere en egen forskriftsmessig strømmåler i garasjen. Denne skal leses av hver annen måned og meldes til styret. Og kontrolleres en gang i året.

Ålle som har skaffet seg el bil skulle ha betalt anleggs avgift pa kr 250,00 pr måned fra mai 2017, i hht husordensreglene vedr el bil. Dette har ikke blitt effektuert. Pa grunn av de store kostnadene lading av el bil i garasjene vil føre til på sikt blir dette satt ut i livet fra september 2018. Samt at etterfakturering fra mai 2017, evnt fra anskaffelsestidspunkt ogsa blir gjennomført etter å ha rådført med OBOS og hva som har vært praksis andre steder.

Dessverre må dette gjennomføres da strømnettet i garasjene ikke er dimensjonert for dette og at våre garasjeanlegg er bygget med 10 frittstående seksjoner som gjør det vanskelig å få til en enkel løsning. Dette gjør det ogsa nødvendig a sette garasjene som et eget prosjekt i forhold til rehabilitering da det ikke er klart hva kostnadene ved en oppgradering i garasjene vil beløpe seg til. Og at dette ma gjøres i samband med en større rehabilitering av garasjene.

Pa grunn av liten kapasitet i sikringsskapene, må man bruke normallading/ nødlading til å lade elbilen, og du kan bruke stikkontakten som er montert i garasjen.

Meld fra til styret om du skaffer deg elbil.

Varmeanlegget

Det nærmer seg raskt tiden for a sette i gang fjernvarmeanlegget igjen og vi oppfordrer alle til a sjekke dette når det startes.

De kritiske punktene er overgangen i ventilen opp til radiatoren. Og varmesentralen, spesielt den gamle typen må sjekkes. Se etter om det her er lekkasjer og meld ifra sa vi kan unngå skader som kan oppstå.

Søppelboder

Minner ogsa om at det kun er sortert søppel som skal kastes i søppelbodene.

Papp og papir skal i papircontainere ved garasjene nedenfor nr 118. Metall og flasker i containere ved Trollstien/Å slandveien og annet avfall ma sorteres og leveres pa Grønmo miljøsatasjon.

Oslo, 10. september 2018

Med vennlig hilsen

Styret i Preståsen borettslag