Endret: 25 feb 2018     Opprettet: 18 des 2017

Informasjon fra styret i Preståsen Brl

Styret har mottatt henvendelser fra beboere i forhold til framdrift på rehabiliteringsprosjektet. VI har stor forståelse for at mange lurer på aktuell status og videre framdrift på arbeidene. Vi beklager dersom noen føler at de fikk for lite informasjon fra styret siden ekstraordinær generalforsamling.
 
Ekstraordinær generalforsamling vedtok 06.09.2017 følgende utsettelsesforslag i forhold til rehabilitering:
 
«Avgjørelse om rehabilitering utsettes inntil det er utredet andre alternativer.
For å gjennomføre utredningen settes det ned en komite med minst 3 representanter utenom styret. Komiteen skal vurdere alternative til en full rehabilitering nå og skal vurdere både behov, omfang og tidspunkt for en rehabilitering. Arbeidet skal munne ut i 2-3 reelt ulike forslag som alle er fullt utredet. Sammensetningen av denne komiteen og komiteens mandat skal besluttes av generalforsamlingen.»
 

Nåværende styret som ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 27.09.2017 har trengt de siste månedene for å gå grundig gjennom materialet som foreligger, samt å få satt en plan fremover. Etter å ha foretatt denne gjennomgangen, er styret nå i gang med å kartlegge og prosjektere behovet for rehabilitering.
 
Alle husstander skal nå ha fått et skjema fra byggekomiteen som vi regner med at alle har fylt ut og returnert. Dette skjema er kun starten på prosjektet.
 
Det vil over nyttår komme inn fagkompetanse som ser på hvert enkelt objekt i borettslaget, samt utarbeider en statusrapport på dette. Styret og byggekomiteen jobber for tiden med å innhente de riktige ressurser til denne jobben. Når all informasjon er innhentet, vil byggekomiteen på bakgrunn av dette grunnlaget sette ned 2 – 3 alternativer for fremtidig rehabilitering.
 
Styret planlegger et informasjonsmøte for beboere i månedsskifte januar/februar og har det som mål å kunne forelegge konkrete resultater av vårt arbeid på dette møtet.
 
Hjemmesiden til borettslaget vil være prioritert som informasjonskilde og her vil styret fortløpende legge ut informasjon. Vi oppfordrer alle andelseiere til å følge med på oppdateringene her siden deler av informasjonen vil kun legges ut på hjemmesiden.
 
På hjemmesiden ligger også all informasjon på hvem som sitter i styret og hvem som kan kontaktes hvis det dukker opp spørsmål eller utfordringer i borettslaget.
 
Send gjerne en henvendelse til prestasen@styrerommet.net/prestaasenbrl@gmail.com, dersom dere har flere spørsmål til styrets arbeid eller status på rehabiliteringsprosjektet.