Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2016

Avløp

Vi har hatt noen tilfeller av tette avløp. Det er den enkelte andelseier som er ansvarlig for eventuell oppstaking og rens av tette avløp.

Borettslagets vedtekter sier følgende:

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til 1m under bakkenivå.

For å unngå tette avløp bør en ikke helle fett etter matlaging i vasken/avløpet. Rørlegger anbefaler minst en gang i året å la varmtvann fra alle kraner stå og renne samtidig i opptil en halv time. Dette vil kunne fjerne avleiringer i avløpsrørene. Husk også at sluk bør rengjøres regelmessig