Endret: 24 sep 2018     Opprettet: 28 mai 2016

Rehabilitering

Husene våre begynner å nærme seg levetiden på vegger og vinduer som er 30 år. De siste årene har borettslaget betalt store summer for å holde vegger og vinduer i god stand. Det er fortsatt behov for mye utskiftinger av vegger og vinduer. Hvis vi skal fortsette å skifte ut det som er dårlig, må vi ut å låne penger og heve husleien for å få gjort jobben.

Det er på bakgrunn av dette styret besluttet i fjor og begrense reparasjoner av husene til det aller mest nødvendige og starte planleggingen av en total rehabilitering av alle hus i borettslaget.

Første skritt i prosessen har vært å søke Enova om støtte for å kartlegge husene.

Enova er et statlig eid foretak som gir bedrifter og boligeiere økonomisk støtte og rådgiving i forbindelse med omlegging/ombygging til mer miljøvennlig og energibesparende tiltak. Det vil si mer og riktig isolasjon av vegger og loft, innsetting av vinduer og ytterdører som er mer varmeisolerende enn det vi har i dag.På denne måten vil vi spare inn på utgiftene til oppvarming av husene og vi reduserer klimagassutslippene. I tillegg til varmere hus på vinteren og bedre inneklima, vil husene holde seg kjøligere på varme sommerdager fordi isolasjonen vil sørge for at varmen utenfra ikke trenger så lett inn i huset.

Hvordan dette skal gjøres får vi svar på når rapporten fra kartleggingen foreligger.

Vi skal holde dere oppdatert med hva som skjer i prosessen etter hvert som vi har noe nytt å formidle.

Hvis du har spørsmål ang rehabiliteringen kan du møte opp i forkant av styremøtene og prate med oss i styret. Informasjon om når og hvor møtene finner sted finner du i menyen til venstre under, info fra styret.