Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 28 mai 2016

Kartlegging av hus

Det ble informert på generalforsamlingen tidligere i vår om kartlegging av husene. I forbindelse med det ble det holdt en liten tale som du finner igjen her .

Ingeniørfirmaet Anders Glorvigen vil gå en befaring av alle hus i slutten av juni, begynnelsen av juli. Endelig dato og klokkeslett for hvert enkelt hus er ennå ikke fastsatt.

Alle beboerne har plikt til å sørge for at huset er tilgjengelig i tidspunktet som blir oppgitt for befaring. Du kan enten være hjemme selv eller overlate husnøkkelen til en nabo eller styret. For at befaringen skal kunne gjennomføres raskt og ryddig vil det ikke bli anledning til å bytte tidspunkt med naboen eller utsette/fremskynde den på noen som helst måte.

Nærmere informasjon vil bli distribuert til den hver enkelte.