19 apr 2018

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 15 % fra 01.06.2018, ikke 01.05.2018 som først informert om.

Bakgrunnen for endringen er generell prisstigning, deriblant økning av kommunale avgifter med 10% for renovasjon og 5% for vann og avløp.

Ny faktura sendes den enkelte.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Med hilsen
Styret i Preståsen Borettslag

Daniel Walter
OBOS
Tlf 23165108