5 feb 2018

Rehabiliteringsprosess

Termografering og trykktesting

Styret har i samarbeid med Termofoto Norge AS tatt en gjennomgang av 9 boliger i borettslaget. Etter å ha vært i kontakt med flere firma i bransjen, ble det antallet anbefalt i forhold til at alle boliger er bygget på samme tid samt at de er like, for å få et gjennomsnitt på hvordan totalbildet er. Det er gjennomgått både A, B og C leiligheter. Både midtleiligheter og endeleiligheter.

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. 

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Se mer om termografering og trykktesting i vedlagte video.

Termograferingen og trykktestingen er nå utført og styret avventer nå rapporten fra Termofoto Norge på hvordan dette ser ut.

Mer info kommer når rapporten foreligger.