26 feb 2018

Presentasjon vist på beboermøte 26.02.2018

Her finner dere presentasjonen som ble vist på beboermøtet. Referat fra møtet vil bli lagt ut så snart det foreligger. Trykk på teksten "Presentasjon fra beboermøte"