Parkering og Parkeringskort

Styret har hatt møte med P-Service AS

Styret har hatt møte med P-Service AS vedrørende avtalen og nye parkeringsbevis. Vi venter tilbakemelding på om det er mulig å legge inn regnr på de bilene som står fast på parkeringsplassen slik at de bilene slipper parkeringsbevis. Gjestekort blir som før. Vi regner med å ha svar på dette samt nye parkeringsbevis i løpet av 2-3 uker ifølge P-service. På denne siden kan du søke om å få utstedt parkeringstillatelse ved kortere behov. Som til f.eks flytting, håndverker eller du får flere gjester på besøk enn du har gjestekort: http://www.pservice.no/page5.html